Wizyta zawodoznawcza w Zduńskiej Woli

Spotkanie pierwsze

W dniach  3-4 oraz 5-6 grudnia młodzież z naszej Szkoły uczestniczyła w wizytach do Drukarni AHR Centrum w Zduńskiej Woli.

Celem wizyty było zapoznanie się z:

  • technologią druku bezalkoholowego, waterless, flekso, urządzeniami do utrwalenia uv, druku ofsetowego 6-kolorowego, konwencjonalnego i waterless utrwalanego promieniowaniem IR;
  • pracą laboratorium wyposażonego w sprzęt diagnostyczny i analityczny do badania parametrów wody, roztworów wodnych, dozowania buforu i monitoringu;
  • zasadami funkcjonowania oraz zaletami oprogramowania do zintegrowanego systemu zarządzania produkcją poligraficzną;
  • charakterystyką stanowisk pracy, wymaganiami stawianymi przed pracownikiem – wykształcenie, umiejętności, kompetencje

Spotkanie drugie

W dniach 6-7 czerwca młodzież z naszej Szkoły – z klas 1ag, 2bp, 2cr – wzięła udział w wizycie zawodoznawczej w Drukarni AHR Centrum w Zduńskiej Woli.