POKL

Uznając rozwój kształcenia zawodowego za priorytetowe wyzwanie w obszarze edukacji, Województwo Małopolskie skoncentrowało swoje działania na podniesieniu jakości kształcenia zawodowego w całym województwie.

Przygotowana przez Województwo Małopolskie strategia działania zakłada wykorzystanie instrumentów dostępnych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Jest to jedno z pierwszych w Polsce tego typu komplementarnych przedsięwzięć o zasięgu regionalnym, zakładające równoczesne wsparcie uczniów, jak również kadry pedagogicznej szkół zawodowych.

Jednym z kluczowych elementów projektu jest możliwość doposażenia kształcących w poszczególnych branżach w sprzęt technologiczno-dydaktyczny służący podniesieniu jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ramach tzw. cross-financingu (10 % wartości projektu).

Pierwsze zajęcia w małopolskich szkołach zawodowych rozpoczęły się 1 września 2010 roku. Projekt będzie realizowany przez pięć lat do końca 2014 roku. Planowany budżet projektu wynosi 140 mln zł.