Dla uczniów

Adresy instytucji świadczących pomoc w sytuacjach trudnych

Opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw

Wniosek-duplikaty

Uprzejmie zawiadamiamy, że za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości:

– duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł
– duplikat świadectwa – 26 zł

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza
31-610 Kraków
os. Tysiąclecia 38

PKO Bank Polski
97 1020 2906 0000 1702 0356 8185

z dopiskiem:
wpłata za duplikat
imię nazwisko ucznia/absolwenta

Z potwierdzeniem wpłaty należy zgłosić się do sekretariatu.