Rekrutacja

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

11 – 16.07.2019r.

godz. 9.00 – 13.00 (gab. 1.12 I piętro)

 Kandydaci składają podania rekrutacyjne wraz z oryginałami lub kopiami świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty oraz ewentualnie innymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów dodatkowych

do 5.08.2019r.

godz. 9.00 – 13.00 (gab. 1.12 I piętro)

Wydawanie kandydatom skierowania na badania lekarskie 

31.07.2019r. godz. 12.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

w postępowaniu uzupełniającym  

do 20.08.2019r.

godz. 9.00 – 13.00 (gab. 1.12 I piętro)

 Potwierdzenie przez zakwalifikowanych kandydatów woli podjęcia nauki, poprzez złożenie oryginału świadectwa
i zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie
 

22.08.2019r. godz.12.00

 Ogłoszenie listy przyjętych do szkół w postępowaniu uzupełniającym

 

WYKAZ PLACÓWEK MEDYCYNY PRACY DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

Placówki medycyny pracy-badania ze skierowaniem

Zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

ABSOLWENCI GIMNAZJUM

Kryteria przyjęć kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 – ABSOLWENCI GIMNAZJUM

Terminarz rekrutacji kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 – ABSOLWENCI GIMNAZJUM

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 – ABSOLWENCI GIMNAZJUM

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kryteria przyjęć kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 – ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Terminarz rekrutacji kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 – ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 – ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ