Pracownie i warsztaty

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Kształcenie obejmuje działania związane z przygotowaniem i drukowaniem materiałów wydawniczych oraz obiektów przestrzennych, począwszy od wykonania projektu graficznego poprzez procesy technologiczne, aż po cyfrowe procesy drukowe. Uczeń poznaje w praktyce zastosowanie programów: Photoshop, Illustrator, CorelDraw, InDesing, Quark, oprogramowanie do modelowania 3D. Uczy się projektować i przygotowywać do druku wizytówki, bilboardy, banery, gazety, książki i etykiety. Poznaje sposoby projektowania i drukowania obiektów przestrzennych 3D metodą FDM. Absolwent znajdzie zatrudnienie w wydawnictwach, agencjach reklamowych, w studiach DTP, drukarniach lub założyć własną działalność gospodarczą.

 

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

To zawód, który łączy pasję z codzienną pracą. Przeznaczony dla osób spostrzegawczych, wrażliwych, cechujących się poczuciem estetyki i wysoką kulturą osobistą. Uczeń poznaje zasady prawidłowego fotografowania oraz dowie się, jak świadomie wpływać na technikę, dynamikę i plastykę powstającego obrazu. Uczy się ciekawie operować światłem. Zawód ten przygotuje również do realizowania projektów multimedialnych od tworzenia materiałów typu fotocast, animacji i video. Ponadto uczeń poznaje praktyczne zastosowanie programów: Photoshop, After Effect, Premiere Pro, Flash. Absolwent znajdzie zatrudnienie w studiach fotograficznych, reklamowych, w zakładach fotograficznych lub będzie mógł otworzyć własną działalność.

 

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Zawód dla osób twórczych, kreatywnych, lubiących nowości technologiczne i komunikacyjne. W szkole uczeń nauczy się planować strategie medialne, kampanie reklamowe, projektować reklamy, tworzyć aplikacje i prezentacje multimedialne, pozna przydatne w tych działaniach programy komputerowe i techniki graficzne. Absolwent może być zatrudniony w agencjach reklamowych, domach mediowych, działaniach marketingowych dużych, średnich i małych przedsiębiorstw oraz agencjach PR.

 

DRUKARZ

Drukowanie to proces w którym, przy pomocy różnych technik zadrukowany zostaje papier, folie z tworzyw sztucznych, tkaniny, a także gotowe produkty – takie jak kubki, T-shirty, długopisy. Drukowanie tekstu i ilustracji może odbywać się przy pomocy różnych technik: druku offsetowego, sitodrukowego oraz najnowszych technik cyfrowych. W szkole uczeń zdobywa wiadomości i umiejętności w zakresie: obsługi maszyn drukujących, obsługi urządzeń do wykonywania form drukowych, komputerowego sterowania maszynami do drukowania. Absolwent może podjąć pracę w drukarniach dziełowych, prasowych
i akcydensowych, zakładach poligraficznych oraz studiach graficznych. Może także założyć własną działalność poligraficzną oferującą usługi w zakresie drukowania, bindowania, kserowania i wykonywania pieczątek.

 

FOTOGRAF

To zawód, który daje wiele możliwości. Przeznaczony jest dla osób dokładnych, cierpliwych i oryginalnych. Uczeń pozna metody rejestracji obrazu, kopiowania i obróbki zdjęć oraz zasady organizacji stanowiska pracy. Nauczy się także ciekawie komponować i oświetlać fotografowane sytuacje. Absolwent znajdzie zatrudnienie w studio lub zakładzie fotograficznym.

 

INTROLIGATOR

Zawód, który pozwala zdobyć umiejętności związane z procesami wykończenia druków, takich jak ulotki, wizytówki, foldery, plakaty, książki, broszury, opakowania. Introligator wykonuje także segregatory, albumy na zdjęcia, pudełka, koperty i teczki ozdobne. W szkole uczeń zdobywa wiadomości i umiejętności praktyczne w zakresie: przygotowania materiałów do obróbki introligatorskiej, obsługi maszyn i urządzeń introligatorskich, wykonywania produkcji introligatorskiej np. bloczki, zeszyty, notesy, książki, kalendarze, pudełka. Absolwent znajdzie pracę w wydawnictwach dziełowych i akcydensowych realizujących wykonywanie gotowych publikacji, introligatorniach przemysłowych i artystycznych, drukarniach wyposażonych w maszyny
i urządzenia introligatorskie, archiwach państwowych, hurtowniach materiałów poligraficznych.