Kierunki Kształcenia

Szkoła na rynku pracy

Film o ZSPM

 

zobacz koniecznie
poleć rodzicom i znajomym
pochwal się swoją szkołą
W rolach głównych występują: dyr. Andrzej Januszkiewicz, profesorowie: Tadeusz Socha, Andrzej Kozień i uczniowie: Alicja Hojcak z klasy Ic, Izabela Leśniak z kl. IIag i Mateusz Szabla z kl. IVag

 

W skład Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych wchodzą Technikum Poligraficzno-Medialne Nr 20 i Branżowa Szkoła I stopnia Nr 21 z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 21.

W technikum kształcimy młodzież na pięciu kierunkach:

 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • technik organizacji reklamy
 • technik fotografii i multimediów
 • technik procesów drukowania
 • technik procesów introligatorskich

Nasi uczniowie poznają zasady projektowania grafiki komputerowej, składu tekstu, poligrafii, reklamy i fotografii. Pracujemy na nowoczesnym sprzęcie klasy PC i Macintosh oraz oprogramowaniu firm Adobe i Corel.

W Branżowej Szkole I stopnia Nr 21 z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 21 nasi uczniowie przygotowują się do trzech zawodów:

 • fotograf
 • drukarz
 • introligator

W trzyletnim cyklu kształcenia uczą się organizowania planu zdjęciowego, rejestrowania i obróbki obrazu, obsługi maszyn drukujących, wykonywania różnego rodzaju opraw i zdobień druków, wykorzystania nowych technologii w poligrafii.

Adres Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych
os. Tysiąclecia 38
31-610 Kraków

tel. 12-648-49-03
fax 12-649-91-55 w. 11

e-mail:szkola@zspm.malopolska.pl

Dojazd autobusami nr: 123, 139, 159, 178, 182
Dojazd tramwajami nr: 9, 14, 16

Tu jesteśmy

 

The Secondary Technical School of Printing and Media Industry consists of The Secendary Technical School No 20 and The Basic Vocational School No 21..

Students of The Secendary Technical School are educated in five fields:

 • graphic and digital printing technician
 • technician of printing processes
 • technician of bookbinding
 • technician of advertising
 • photography and multimedia technician

Our students find out the rules of computer graphics design, typesetting, polgraphy, advertising and photography. We work on modern PC and Macintosh equipment and Adobe and Corel software.

Students of The Basic Vocational School choose from three following occupations:

 • photographer
 • printer
 • bookbinder

Contact details:
Adress:
os. Tysiąclecia 38
31-610 Cracow

phone no: 12-648-49-03
fax 12-649-91-55
e-mail:szkola@zspm.malopolska.pl

Tram lines: 9, 16, 14
Bus lines: 123, 139, 159, 178, 182