Integracja

Sport to nasza szansa!

Sport w życiu osób niepełnosprawnych pełni istotną rolę. Poza aspektem zdrowotnym –  utrzymanie lub poprawa ogólnej sprawności funkcjonalnej i wydolności organizmu oraz samodzielności, równie ważne jest poczucie przynależności do grupy, aktywne spędzanie czasu wolnego, otwarcie się na nowe możliwości. Aktywność fizyczna często staje się nowym pomysłem na życie, a sport rekreacyjny przeradza się w wyczynowy, gdzie istotny staje się regularny trening i poprawa osiąganych wyników.

Integracyjny Klub Sportowy – Druga Strona Sportu zaprasza niepełnosprawnych uczniów naszej szkoły, ich rodziny i przyjaciół do udziału w zajęciach sportowych w sekcjach pływackiej, tenisa stołowego, ogólnorozwojowej, żeglarskiej, wspinaczkowej, tenisa ziemnego, narciarskiej. Wśród trenerów sekcji pływackiej – nasza nauczycielka, pani Agata Wrońska (zajęcia w weekendy na Pływalni Uniwersytetu Ekonomicznego).

Więcej informacji: www.drugastronasportu.com oraz u pani Agaty Wrońskiej.

 

Akcja “Nakrętki dla niepełnosprawnych”

Zachęcamy do udziału w akcji zbierania nakrętek na rzecz niepełnosprawnych Julii i Nicoli. Środki finansowe uzyskane w wyniku zbiórki zostaną przeznaczona na terapię i rehabilitację dziewczynek.

Więcej informacji: u pani Agaty Wrońskiej

 

VIII Przegląd Filmów o Autyzmie i Zespole Aspergera – 30XI – 2XII 2018 Kino Mikro

Przegląd, który na stałe wpisał się do kalendarza krakowskich wydarzeń kulturalnych, ma na celu rozpowszechnianie wiedzy o spektrum zaburzeń autystycznych. Za pośrednictwem sztuki – filmu, wystaw, koncertów, spotkań z interesującymi twórcami, organizatorzy próbują zwrócić uwagę na osoby o odmiennym postrzeganiu świata.

W tym roku Przegląd podzielony został na trzy bloki tematyczne: w piątek (30.11) organizatorzy zaprezentują widzom filmy dotyczące mężczyzn w spektrum autyzmu, w  sobotę (1.12) obrazy przedstawiające kobiety w spektrum, natomiast w niedzielę (2.12) filmy opowiedzą historie dzieci i młodzieży z autyzmem.

Wydarzeniami towarzyszącymi będą: spotkania z reżyserem Sławomirem Grünbergiem oraz Ewą Furgał, autorką bloga „Dziewczyna w spektrum”, wystawa Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Autystycznych „Zacisze” oraz koncert Piotra Tkaczyka i Witolda Rycia. Więcej informacji: www.przegladfilmow.autyzm.krakow.pl

 

3 Grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983 – 1992). Ustanawiając Międzynarodowy Dzień  Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób.

Obchodom Dnia Osób Niepełnosprawnych przyświeca idea tolerancji, otwartości i szacunku dla inności, to liczne inicjatywy sprzyjające integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem i podnoszeniu świadomości o potrzebach tej grupy osób i ich rodzin.