Wyjazd na Kresy

W ramach projektu budowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich w dniach 28.09 – 01.10.2019 r. 43-osobowa grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w wyprawie śladami kultury polskiej w Wielkim Księstwie Litewskim. Celem projektu jest pogłębianie wiedzy uczniów i nauczycieli w zakresie dziedzictwa kulturowego i historycznego Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. W trakcie wyprawy zwiedziliśmy:

Wilno – Górę Zamkową, Muzeum A. Mickiewicza, kościoły: św. Anny, św. Janów, św. Piotra
i Pawła, klasztor Bazylianów, Ostrą Bramę, cmentarz na Rossie,

Zułów – miejsce urodzin Józefa Piłsudskiego,

Ponary – miejsce straceń mieszkańców Wilna w czasie II wojny światowej,

Landwarów – neorenesansowy pałac Tyszkiewiczów,

Troki – zamek księcia Witolda, kienesę i domki Karaimów, kościół NMP i cudowny obraz Matki Boskiej Trockiej.