Dzień Krakowski w Nowej Hucie

Wieloletnią już tradycją naszej szkoły jest organizowanie we wrześniu Dnia Krakowskiego, który jest zawsze poświęcony poznawaniu naszego miasta. W tym  roku odkrywaliśmy Nową Hutę, inspiracją była rocznica  70-lecia jej powstania. Młodzież oglądała ciekawą architekturę Placu Centralnego, układ urbanistyczny wokół Alei Róż, czyli zrealizowany projekt miasta socrealizmu, poznawała historię najważniejszych wydarzeń lat 1949-1989. Spacerowała osiedlami w starej części dzielnicy, wypatrując wyjść ewakuacyjnych z podziemnych schronów rozsianych po podwórkach i parkach. Duże wrażenie zrobiła  wystawa „Atomowa groza” w Muzeum Nowej Huty, gdzie pod budynkiem dawnego Kina Światowid, w podziemnych korytarzach, młodzież znalazła sporą ilość manekinów, ubranych w specjalne kombinezony i maski, a także plakaty informujące jak zachowywać się w przypadku skażeń. W Muzeum Czynu Zbrojnego, które powstało z potrzeby serca mieszkańców Nowej Huty, uczniów zaciekawiły cenne zbiory – oryginalne eksponaty z okresu walk o niepodległość Polski.