Zebrania z Rodzicami

12 września zapraszamy na pierwsze zebranie Rodziców klas II, III i IV wg następującego harmonogramu:

godz. 16.30 – rodzice uczniów klas II i III
godz. 17.30 – Rada Rodziców
godz. 18.15 – rodzice uczniów klas IV