Niezwykły wyczyn polskich matematyków – kryptologów

6 września  poczet sztandarowy Zespołu Szkół Poligraficzno Medialnych wziął udział w uroczystości upamiętnienia Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. Była to trójka polskich matematyków i kryptologów, która rozszyfrowała kod Enigmy, czyli niemieckiej maszyny szyfrującej z czasów drugiej wojny światowej. Młodzież wzięła udział w wydarzeniu, które miało pokazać, że Polacy przyczynili się do  pokonania Hitlera nie tylko dzięki poświęceniu żołnierzy, ale również siłą umysłu. Dokonanie to, według historyków, skróciło działania wojenne o ok. 2-3 lat, a śmierci uniknęło 20-30 milionów ludzi.