Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

SESJA zimowa 2020 r.
KLASY: IVag, IVbg, IVcr, IVdf, IVer, uczniowie i absolwenci poprawiający egzamin

Część pisemna – 10 stycznia 2020 r.

Część praktyczna:
kwalifikacja A.20 – 17–19 stycznia 2020 r.
kwalifikacja A.25 – 17–19 stycznia 2020 r.
kwalifikacja A.26 – 17–18 stycznia 2020 r.
kwalifikacja A.27 – 13–14 stycznia 2020 r.
kwalifikacja A.54 – 11–14 stycznia 2020 r.
kwalifikacja A.55 – 11–20 stycznia oraz 7–12 lutego 2020 r.
kwalifikacja AU.29 – 17–18 stycznia 2020 r.
kwalifikacja AU.54 – 11–14 stycznia 2020 r.

Deklaracje uczniowie wypełniają z wychowawcami, absolwenci składają osobiście bezpośrednio
u kierownika szkolenia praktycznego – pok. 2.12.
Nieprzekraczalny termin
złożenia deklaracji – 15 września 2019 r.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu