Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego

2 września uroczyście rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Dyrektor Marzena Lenar przywitała szczególnie serdecznie uczniów klas pierwszych, życząc im, by nauka w ZSPM była dla nich drogą do sukcesu i potwierdzeniem ich wyborów. Pani Dyrektor w swoim przemówieniu nawiązała  do 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej, mówiąc o tym, jak trudnym czasem dla rówieśników współczesne j młodzieży był wrzesień 1939r. Refleksjami na ten temat podzieli się również uczniowie klas czwartych, którzy przedstawili fragmenty  książki Marcina Zaborskiego Lato 1939. Jeszcze żyjemy, pokazując jak rzeczywistość wojenna nasuwała się na upalne lato 1939r.