Zamiast kwiatka niosę pomoc

Dziękujemy wszystkim klasom oraz wychowawcom za włączenie się do akcji “Zamiast kwiatka niosę pomoc”. Dzięki Wam udało się zebrać 1154 złotych, które zostały przekazane za pośrednictwem Polskiej Akcji Humanitarnej, borykającej się z biedą i brakiem wody Somalii.
W akcji wzięły udział następujące klasy:
I bg, I fr, I az,II ag,II df,II fr,II gr,II az,III ag,III bg, III cg, jedna uczennica z byłej klasy III az oraz dwóch nauczycieli.
Wszystkim biorącym udział w akcji dziękujemy!