WYJAZD NA LITWĘ – WILNO, JASZUNY, TROKI – KRESY WSCHODNIE RZECZYPOSPOLITEJ

Informacja dla uczestników projektu:

WYJAZD NA LITWĘ – WILNO, JASZUNY, TROKI – KRESY WSCHODNIE RZECZYPOSPOLITEJ

 

Wpłaty na wyjazd należy dokonywać w dwóch ratach:

 I rata – 230,00 zł do 31 lipca 2019 r.

II rata – 235,00 zł we wrześniu 2019 r.

Numer konta – 05 1020 2906 0000 1502 0356 8193

z dopiskiem: KRESY WSCHODNIE

W związku ze wstępnym zgłoszeniem się większej liczby chętnych, o ostatecznej liście uczestników będzie decydować kolejność wpłat.

Termin wyjazdu – noc 27-28 września 2019 r.

Planowany powrót – godziny wieczorne 1 października 2019 r.

 

Nocleg

Nowa Wilejka Dom Pielgrzyma, Pergales gatve 34a. 11202 Wilno

 

Trasa

Dzień 1

Kraków – Jaszuny – Nowa Wilejka

Dzień 2

Wilno

Dzień 3

Żułów – Ponary – Lanwarowa – Troki

Dzień 4

Nowa Wilejka – Wigry – Kraków