Tak. Pomagam!

29 marca odbyła się ogólnopolska wielkanocna zbiórka żywności. Zebrana żywność została przekazana na rzecz potrzebujących z parafii w Mistrzejowicach. Ogromne podziękowania dla 26 naszych uczniów za postawę, wrażliwość i otwartość na potrzeby drugiego człowieka.