DSS – Druga Strona Sportu

Integracyjny klub sportowy Druga Strona Sportu zaprasza do udziału w zajęciach AQUA Fitness.
Zajęcia realizowane są dzięki udzielonemu grantowi w projekcie „MOVES- Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitarny”.
Szczegóły dotyczące zapisów na zajęcia dostępne są na str. Internetowej www.drugastronasportu.com, a bliższych informacji na terenie naszej szkoły udziela pani Agata Wrońska.