Jak przeprowadzić dobrą debatę w szkole? – program Erasmus+

15 listopada 2018r. pedagog szkolny Barbara Biernat oraz koordynator projektu Erasmus+ Joanna Barteczko-Kocjan przeprowadziły szkolenie dotyczące metody debaty. Rozmawiano o jej przebiegu, scharakteryzowano dobór argumentów i kontrargumentów, sposób oceniania i punktowania. Teorię zamieniono w praktykę  – młodzież biorąca udział w projekcie Erasmus+ wraz z opiekunami przeprowadziła debatę na temat „Media społecznościowe przynoszą więcej strat niż korzyści”. Temat ten będzie również poruszany podczas najbliższej wizyty projektowej w Turcji, która odbędzie się na początku grudnia.