XVI Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej

W dniach 27-28 października Damian Kłusek z klasy II az oraz Katarzyna Kuczeła z klasy II ag wzięli udział w XVI Małopolskim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej, który odbył się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w Stulecie Odzyskania Niepodległości w auli Kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Krakowie. Głównym celem przeglądu było” uświadomienie roli wartości narodowo-patriotycznych w życiu człowieka i włączenie ich do osobistej przestrzeni aksjologicznej, a także zainteresowanie dzieci i młodzieży dziedzictwem kulturowym”. Uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami i owacjami na stojąco. Serdecznie gratulujemy.