Wycieczka dla naszych liderów

Do tradycji naszej szkoły należy nagradzanie uczniów, którzy w poprzednim roku szkolnym zdobyli laury „naj”- najlepszych pod względem osiągnięć edukacyjnych, najbardziej zaangażowanych w życie szkoły czy największych społeczników. W dniu 23 października udaliśmy się z grupą naszych „naj” do kina, gdzie z zaciekawieniem i przejęciem śledziliśmy losy bohaterów obrazu „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”. Po projekcji filmu przenieśliśmy się do centrum zabaw „Zoltar”, gdzie niektórzy z nas mogli poczuć się jak prawdziwi szpiedzy czasów zimnej wojny, korzystając z dostępnego tam escape roomu. Pozostali uczniowie wybrali trening i strategię rozgrywek w paint ballu.
Organizatorem wyjść dla grona najlepszych jest corocznie Samorząd Uczniowski, a sponsorem naszych zabaw jest niezmiennie Rada Rodziców, której z całego serca dziękujemy!