XI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów do wzięcia udziału w Turnieju Wiedzy Psychologicznej.
Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody: nagrody rzeczowe, stypendia oraz – dzięki porozumieniu z Uniwersytetem Jagiellońskim – 3 indeksy na stacjonarne studia magisterskie na kierunku psychologia w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do pedagoga szkolnego w terminie do 7 października.