Akcja krwiodawstwa w “Poligrafiku”

Uczniowie Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych regularnie dwa razy w roku szkolnym uczestniczą w akcji honorowego oddawania krwi.
Również w tym roku, w poniedziałek 1 października nie zawiedli i wykazali się bezinteresownością, dobrocią i chęcią pomocy innym. Tym najcenniejszym lekiem, jakim jest krew, podzielili się z chorymi. W czasie akcji 21 uczniów oddało krew, dzięki czemu uzyskano 9 450 ml krwi pełnej!
Każdemu Honorowemu Dawcy Krwi dziękujemy!