Podsumowanie akcji
„Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc!”

W akcji wzięły udział klasy:

I az- 200 zł.
I ag- 200 zł
I bg 65 zł.
I cg- 70 zł.
I df- 110 zł.
I fr-20 zł.
II ag- 215 zł.
II bg- 50 zł.
II er- 69.50 zł.
III az- 70 zł.
III dr- 30 zł.
III ef- 110 zł.

Razem zebranych zostało 1209.50 zł. Pieniądze zostały wpłacone na konto Polskiej Akcji Humanitarnej.

Dziękujemy!