Harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej 22.06-9.07.2018r.