Harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej 22.06-9.07.2018r.

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ
22.06. – 9.07.2018r.

1. ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA GIMNAZJUM ORAZ ZAŚWIADCZENIA
O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
(oryginały lub potwierdzone kopie)
WSZYSCY KANDYDACI!!!

22.06.2018r. (piątek) – 11.00 – 14.00
25.06.2018r. (poniedziałek) – 10.00 – 14.00
26. 06. 2018r. (wtorek) – 10.00 – 14.00

2. LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁÓW KLAS PIERWSZYCH

29.06.2018r. (piątek) godz. 12.00

3. WYDAWANIE SKIEROWAŃ NA BADANIA LEKARSKIE

29.06.2018r. (piątek) – 12.00 – 15.00
2.07.2018r. (poniedziałek) – 10.00 – 14.00
3.07.2018r. (wtorek) – 10.00 – 14.00

4. POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA W POSTACI ZŁOŻENIA ORYGINALNYCH DOKUMENTÓW:
ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA GIMNAZJUM,
ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO,
BADAŃ LEKARSKICH
(ponadto 3 zdjęcia, karta zdrowia)

3.07.2018r. (wtorek) – 10.00 – 14.00
4.07.2018r. (środa) – 10.00 – 14.00
5.07.2018r. (czwartek) – 10.00 – 14.00
6.07.2018r. (piątek) – 10.00 – 14.00
9.07.2018r. (poniedziałek) – 10.00 – 14.00

5. LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH
DO KLAS PIERWSZYCH

10.07.2018r. (wtorek) godz. 12.00