kh

Wyprawka 2017

Dofinansowanie do podręczników szkolnych przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Są to uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną Czytaj więcej